Bu Uygulama, Kullanıcılarından bazı Kişisel Verileri toplar.

Toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın kendisi veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında ad, soyadı, e-posta adresi, kullanıcı adı, çeşitli Veri türleri, Çerezler ve Kullanım Verileri yer almaktadır. Toplanan her bir Kişisel Veri türüne ilişkin tüm ayrıntılar, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya Veri toplamadan önce gösterilen özel açıklama metinlerinde sağlanmaktadır.
Kişisel Veriler Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri olması durumunda bu Uygulama kullanılırken otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmediği sürece, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sağlamasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcılar, Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç doğurmayacak şekilde bu Verileri iletmemekte özgürdür.
Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğu konusunda kararsız olan kullanıcılar, Sahiple iletişime geçebilirler.
Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının bu Uygulama veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut belgede açıklanan diğer amaçlara ek olarak Kullanıcının ihtiyaç duyduğu Hizmeti sağlama amacına hizmet eder. ve varsa Çerez Politikasında. Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan tüm üçüncü taraf Kişisel Verilerinden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın iznini aldıklarını onaylarlar.

Verilerin işlenme şekli ve yeri

İşleme yöntemleri

Sahip, Verilere yetkisiz erişimi, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, bilgisayarlar ve/veya BT destekli araçlar kullanılarak, organizasyonel prosedürler ve belirtilen amaçlarla kesinlikle ilgili modlar takip edilerek gerçekleştirilir. Bazı durumlarda Verilere, Sahip'e ek olarak, bu Uygulamanın işletilmesinde yer alan belirli türdeki sorumlu kişiler (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflar (üçüncü kişiler gibi) erişebilir. Taraf teknik hizmet sağlayıcılar, posta taşıyıcıları, hosting sağlayıcılar, bilişim şirketleri, iletişim ajansları) gerektiğinde Veri İşleyicisi olarak Veri Sahibi tarafından atanır. Bu tarafların güncel listesi her zaman Sahibinden talep edilebilir.

İşlemenin yasal dayanağı

Aşağıdakilerden birinin geçerli olması halinde, Sahip, Kullanıcılara ilişkin Kişisel Verileri işleyebilir: Kullanıcılar bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiş olmalıdır. Not: Bazı yasalar uyarınca, Kullanıcı bu tür bir işlemeye itiraz edene kadar (“devre dışı bırakma”), rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan, Sahibin Kişisel Verileri işlemesine izin verilebilir. Ancak bu, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma kanununa tabi olduğu durumlarda geçerli değildir; Kullanıcı ile yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi ve/veya sözleşme öncesi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Verilerin sağlanmasının gerekli olması; Sahibin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması; işlemenin kamu yararına veya Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir görevle ilgili olması; İşlemenin, Sahibin veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru çıkarların amaçları doğrultusunda gerekli olması. Her durumda, Sahip, işleme için geçerli olan özel yasal dayanağı ve özellikle de Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye bağlı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşme yapmak için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmaya memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Yer

Veriler, Sahibin faaliyet ofislerinde ve işleme katılan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak veri aktarımları, Kullanıcı Verilerinin kendi ülkesi dışında bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Kullanıcılar, aktarılan Verilerin işlenme yeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntıların yer aldığı bölümü inceleyebilirler. Kullanıcılar ayrıca Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukukuna tabi veya iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan BM gibi herhangi bir uluslararası kuruluşa yapılan Veri aktarımlarının hukuki dayanağı ve alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Verilerini korumak için Sahibi tarafından.

Böyle bir aktarım gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak Sahibine danışabilirler.

Saklama süresi

Kişisel Veriler toplanma amacının gerektirdiği süre kadar işlenecek ve saklanacaktır. Dolayısıyla: Sahip ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifasına ilişkin amaçlarla toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tamamen ifa edilinceye kadar saklanacaktır. Sahibin meşru menfaatleri doğrultusunda toplanan Kişisel Veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, Sahip tarafından takip edilen meşru menfaatlere ilişkin belirli bilgileri bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek bulabilirler. Kullanıcı bu tür bir işleme izin verdiğinde, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Sahibi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğunda veya bir otoritenin emri üzerine Kişisel Verileri daha uzun süre saklamakla yükümlü olabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

İşleme amaçları

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Sahibin Hizmetlerini sunabilmesinin yanı sıra aşağıdaki amaçlar doğrultusunda da toplanır: Destek ve iletişim isteklerini yönetmek, Kullanıcıyla İletişim Kurmak, Kayıt ve kimlik doğrulama, Trafik optimizasyonu ve dağıtımı, Harici platformlardan içerik görüntülemek, Analizler ve Kişileri yönetme ve mesaj gönderme. Kullanıcılar bu tür işleme amaçları ve her bir amaç için kullanılan belirli Kişisel Veriler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi bu belgenin ilgili bölümlerinde bulabilirler.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Analitik

Bu bölümde yer alan hizmetler, Sahibin web trafiğini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanır ve Kullanıcı davranışını takip etmek için kullanılabilir.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, toplanan Verileri bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetlerine ilişkin raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için kullanır.
Google, toplanan Verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri. İşleme yeri: ABD – Gizlilik Politikası – Vazgeçmek.

Kullanıcıyla İletişime Geçme

İletişim Formu

Kullanıcı, iletişim formunu kendi Verileriyle doldurarak, bu Uygulamaya, formun başlığında belirtildiği gibi bilgi taleplerine, fiyat tekliflerine veya diğer herhangi bir talebe yanıt vermek için bu ayrıntıları kullanma yetkisi verir. Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi, ad ve soyadı.

Posta listesi veya bülten

Posta listesine veya haber bültenine kaydolduğunuzda, Kullanıcının e-posta adresi, bu Uygulama ile ilgili ticari veya promosyon niteliğinde bilgiler içeren e-posta mesajları alabilecek kişilerin iletişim listesine eklenecektir. Bu Uygulamaya kaydolmanızın bir sonucu olarak veya bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra e-posta adresiniz de bu listeye eklenebilir. Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi.

Harici platformlardan içerik görüntüleme

Bu hizmet türü, harici platformlarda barındırılan içeriği doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından görüntülemenize ve onlarla etkileşime girmenize olanak tanır.
Bu tür bir hizmet, Kullanıcılar hizmeti kullanmasa bile, hizmetin yüklü olduğu sayfalara ilişkin web trafiği verilerini toplamaya devam edebilir.

Kişileri yönetme ve mesaj gönderme

Bu hizmet türü, Kullanıcıyla iletişim kurmak için e-posta kişileri, telefon kişileri veya diğer iletişim bilgilerinden oluşan bir veritabanını yönetmeyi mümkün kılar.
Bu hizmetler aynı zamanda mesajın Kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saatin yanı sıra Kullanıcının mesajda yer alan bağlantılara tıklamak gibi mesajla ne zaman etkileşim kurduğuna ilişkin verileri de toplayabilir.

Destek ve iletişim isteklerini yönetme

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın e-posta yoluyla veya iletişim formu gibi başka yollarla alınan destek ve iletişim isteklerini yönetmesine olanak tanır.
İşlenen Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından mesajlarda sağlanan bilgilere ve iletişim için kullanılan araçlara (örn. e-posta adresi) bağlıdır.

Doğrudan kayıt (bu Başvuru)

Kullanıcı, kayıt formunu doldurarak ve Kişisel Verilerini doğrudan bu Uygulamaya sağlayarak kaydolur. Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi, kullanıcı adı ve çeşitli Veri türleri.

Trafik optimizasyonu ve dağıtımı

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın içeriklerini farklı ülkelerde bulunan sunucuları kullanarak dağıtmasına ve performanslarını optimize etmesine olanak tanır.
Hangi Kişisel Verilerin işleneceği, bu hizmetlerin özelliklerine ve uygulanma şekline bağlıdır. İşlevleri, bu Uygulama ile Kullanıcının tarayıcısı arasındaki iletişimi filtrelemektir.
Bu sistemin yaygın dağılımı göz önüne alındığında, Kullanıcının Kişisel Bilgilerini içerebilecek içeriklerin aktarılacağı yerleri tespit etmek zordur.

Kişisel Veriler hakkında daha fazla bilgi

Kullanıcıların Hakları

Kullanıcılar, Sahibi tarafından işlenen Verilere ilişkin belirli hakları kullanabilirler. Kullanıcılar özellikle aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir: Onaylarını istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Kullanıcılar, daha önce Kişisel Verilerinin işlenmesine onay vermiş olmaları halinde, bu onayı geri çekme hakkına sahiptir. Verilerinin işlenmesine itiraz etmek. İşlemenin rıza dışında yasal bir temele dayanılarak gerçekleştirilmesi durumunda, Kullanıcılar Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Daha fazla ayrıntı aşağıdaki özel bölümde verilmektedir. Verilerine erişin. Kullanıcılar, Verilerin Sahibi tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işlenmekte olan Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Doğrulayın ve düzeltme isteyin. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Verilerinin işlenmesini kısıtlayın. Kullanıcılar belirli koşullar altında Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Sahip, Verilerini depolama dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir. Kişisel Verilerinin silinmesini veya başka bir şekilde kaldırılmasını sağlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin Sahibinden silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Verilerini alın ve başka bir denetleyiciye aktarılmasını sağlayın. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma ve teknik olarak mümkünse herhangi bir engelleme olmaksızın başka bir denetleyiciye iletilmesini sağlama hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yöntemlerle işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına, Kullanıcının parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklere dayanması koşuluyla geçerlidir. Şikayette bulunun. Kullanıcılar yetkili veri koruma makamına dava açma hakkına sahiptir.

İşleme itiraz hakkıyla ilgili ayrıntılar

Kişisel Verilerin kamu yararına, Sahibine verilen resmi bir yetkinin kullanılmasıyla veya Sahibinin izlediği meşru menfaatler doğrultusunda işlenmesi durumunda, Kullanıcılar, kendi özel durumlarına ilişkin bir gerekçe sunarak bu tür işlemeye itiraz edebilirler. itirazı haklı çıkar. Ancak Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, bu işlemeye istedikleri zaman herhangi bir gerekçe sunmadan itiraz edebileceklerini bilmelidir. Kullanıcılar, Sahibin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu haklar nasıl kullanılır?

Kullanıcı haklarını kullanmaya yönelik her türlü talep, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Sahibine iletilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir ve Mülk Sahibi tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Çerez politikası

Bu Uygulama Çerezleri kullanır.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgi

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Sahibi tarafından mahkemede hukuki amaçlarla veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda kullanılabilir.
Kullanıcı, kamu makamlarının talebi üzerine Sahibinin kişisel verileri açıklaması gerekebileceğinin bilincinde olduğunu beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgi

Bu Uygulama, bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, talep üzerine Kullanıcıya belirli Hizmetlere veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakımı

İşletim ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyalar toplayabilir (Sistem günlükleri) ve bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanabilir.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

"Takip Etme" istekleri nasıl ele alınır?

Bu Uygulama "Takip Etme" isteklerini desteklemez.
Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerden herhangi birinin "Takip Etme" isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen onların gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Sahip, Kullanıcılarına bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulamada bildirimde bulunarak ve/veya - teknik ve yasal olarak mümkün olduğu sürece - Kullanıcılara herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla bildirim göndererek bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sahibinin kullanımına açıktır. Altta listelenen son değişiklik tarihine bakarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz önemle tavsiye edilir. Bir Kullanıcının Politikada yapılan değişikliklerden herhangi birine itiraz etmesi durumunda, Kullanıcı bu Uygulamayı kullanmayı bırakmalı ve Sahibinden Kişisel Verilerin kaldırılmasını talep edebilir. Aksi belirtilmediği sürece, o sırada geçerli olan gizlilik politikası, Sahibin Kullanıcılar hakkında sahip olduğu tüm Kişisel Veriler için geçerlidir.

Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel Veriler (veya Veriler)

Doğrudan, dolaylı olarak veya diğer bilgilerle bağlantılı olarak (kişisel kimlik numarası dahil) bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine veya belirlenebilirliğine olanak sağlayan her türlü bilgi.

Kullanım verisi

Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü taraf hizmetleri) aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir: Bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya etki alanı adları, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı), Talebin zamanı, talebin sunucuya iletilmesi için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun yanıtının durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.), menşe ülkesi, Kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örneğin, Uygulama içindeki her sayfada geçirilen süre) ve Uygulama içinde izlenen yola ilişkin ayrıntılar, özellikle ziyaret sırasına atıf yapılarak ziyaret edilen sayfalar ve cihazın işletim sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı

Aksi belirtilmediği sürece Veri Sahibi ile örtüşen, bu Uygulamayı kullanan kişi.

Veri Sahibi

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi.

Veri İşleyicisi (veya Veri Sorumlusu)

Bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde, Kontrolör adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya diğer kuruluş.

Veri Denetleyicisi (veya Sahibi)

Bu Uygulamanın işletimi ve kullanımına ilişkin güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve yollarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya diğer organ. Veri Denetleyicisi, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibidir.

Bu başvuru

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplanma ve işlenme şekli.

Hizmet

İlgili şartlarda (varsa) ve bu sitede/uygulamada açıklanan şekilde bu Uygulama tarafından sağlanan hizmet.

Avrupa Birliği (veya AB)

Aksi belirtilmediği sürece, bu belgede Avrupa Birliği'ne yapılan tüm atıflar, Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Ekonomik Alanı'na üye olan tüm mevcut ülkeleri kapsar.

Kurabiye

Kullanıcının cihazında saklanan küçük veri kümeleri.

Yasal bilgi

Bu gizlilik beyanı, Art. (AB) 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Yönetmeliğinin 13/14'ü. Bu gizlilik politikası, bu belgede aksi belirtilmediği sürece yalnızca bu Uygulama ile ilgilidir.

Son güncelleme: 9 Mayıs 2018