Aplikasi ini mengumpul beberapa Data Peribadi daripada Penggunanya.

Jenis Data yang dikumpul

Antara jenis Data Peribadi yang Aplikasi ini kumpulkan, dengan sendirinya atau melalui pihak ketiga, terdapat: nama pertama, nama keluarga, alamat e-mel, nama pengguna, pelbagai jenis Data, Kuki dan Data Penggunaan. Butiran lengkap tentang setiap jenis Data Peribadi yang dikumpul disediakan dalam bahagian khusus dasar privasi ini atau melalui teks penjelasan khusus yang dipaparkan sebelum pengumpulan Data.
Data Peribadi mungkin diberikan secara percuma oleh Pengguna, atau, sekiranya Data Penggunaan, dikumpulkan secara automatik apabila menggunakan Aplikasi ini.
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua Data yang diminta oleh Aplikasi ini adalah wajib dan kegagalan untuk memberikan Data ini mungkin menyebabkan Aplikasi ini tidak dapat menyediakan perkhidmatannya. Dalam kes di mana Aplikasi ini secara khusus menyatakan bahawa sesetengah Data tidak wajib, Pengguna bebas untuk tidak menyampaikan Data ini tanpa akibat kepada ketersediaan atau fungsi Perkhidmatan.
Pengguna yang tidak pasti tentang Data Peribadi mana yang wajib dialu-alukan untuk menghubungi Pemilik.
Sebarang penggunaan Kuki – atau alat penjejakan lain – oleh Aplikasi ini atau oleh pemilik perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan oleh Aplikasi ini memenuhi tujuan menyediakan Perkhidmatan yang diperlukan oleh Pengguna, sebagai tambahan kepada sebarang tujuan lain yang diterangkan dalam dokumen ini dan dalam Dasar Kuki, jika ada. Pengguna bertanggungjawab untuk mana-mana Data Peribadi pihak ketiga yang diperoleh, diterbitkan atau dikongsi melalui Aplikasi ini dan mengesahkan bahawa mereka mempunyai persetujuan pihak ketiga untuk memberikan Data kepada Pemilik.

Mod dan tempat memproses Data

Kaedah pemprosesan

Pemilik mengambil langkah keselamatan yang sesuai untuk menghalang akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahsuaian atau pemusnahan tanpa kebenaran Data.
Pemprosesan Data dijalankan menggunakan komputer dan/atau alat yang didayakan IT, mengikut prosedur dan mod organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan. Sebagai tambahan kepada Pemilik, dalam beberapa kes, Data mungkin boleh diakses oleh jenis orang yang bertanggungjawab tertentu, yang terlibat dengan pengendalian Aplikasi ini (pentadbiran, jualan, pemasaran, perundangan, pentadbiran sistem) atau pihak luar (seperti ketiga- pembekal perkhidmatan teknikal pihak, pembawa mel, penyedia pengehosan, syarikat IT, agensi komunikasi) yang dilantik, jika perlu, sebagai Pemproses Data oleh Pemilik. Senarai kemas kini pihak-pihak ini boleh diminta daripada Pemilik pada bila-bila masa.

Asas undang-undang pemprosesan

Pemilik boleh memproses Data Peribadi yang berkaitan dengan Pengguna jika salah satu daripada yang berikut terpakai: Pengguna telah memberikan kebenaran mereka untuk satu atau lebih tujuan khusus. Nota: Di bawah beberapa undang-undang, Pemilik mungkin dibenarkan memproses Data Peribadi sehingga Pengguna membantah pemprosesan sedemikian (“memilih keluar”), tanpa perlu bergantung pada persetujuan atau mana-mana asas undang-undang berikut. Ini, walau bagaimanapun, tidak terpakai, apabila pemprosesan Data Peribadi tertakluk kepada undang-undang perlindungan data Eropah; penyediaan Data adalah perlu untuk melaksanakan perjanjian dengan Pengguna dan/atau untuk sebarang kewajipan pra-kontraknya; pemprosesan adalah perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang mana Pemilik tertakluk; pemprosesan berkaitan dengan tugas yang dijalankan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan kuasa rasmi yang terletak pada Pemilik; pemprosesan adalah perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Pemilik atau oleh pihak ketiga. Dalam apa jua keadaan, Pemilik dengan senang hati akan membantu untuk menjelaskan asas undang-undang khusus yang digunakan untuk pemprosesan, dan khususnya sama ada penyediaan Data Peribadi adalah keperluan berkanun atau kontrak, atau keperluan yang diperlukan untuk memasuki kontrak.

tempat

Data diproses di pejabat operasi Pemilik dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada.

Bergantung pada lokasi Pengguna, pemindahan data mungkin melibatkan pemindahan Data Pengguna ke negara selain negara mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat pemprosesan Data yang dipindahkan tersebut, Pengguna boleh menyemak bahagian yang mengandungi butiran mengenai pemprosesan Data Peribadi. Pengguna juga berhak untuk mengetahui tentang asas undang-undang Pemindahan Data ke negara di luar Kesatuan Eropah atau kepada mana-mana organisasi antarabangsa yang ditadbir oleh undang-undang antarabangsa awam atau ditubuhkan oleh dua atau lebih negara, seperti PBB, dan tentang langkah keselamatan yang diambil oleh Pemilik untuk melindungi Data mereka.

Jika sebarang pemindahan sedemikian berlaku, Pengguna boleh mengetahui lebih lanjut dengan menyemak bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini atau bertanya dengan Pemilik menggunakan maklumat yang diberikan dalam bahagian hubungan.

Masa pengekalan

Data Peribadi hendaklah diproses dan disimpan selama yang diperlukan oleh tujuan ia dikumpulkan. Oleh itu: Data Peribadi yang dikumpul untuk tujuan yang berkaitan dengan prestasi kontrak antara Pemilik dan Pengguna hendaklah disimpan sehingga kontrak tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Data Peribadi yang dikumpul untuk tujuan kepentingan sah Pemilik hendaklah disimpan selagi diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pengguna boleh mencari maklumat khusus mengenai kepentingan sah yang diusahakan oleh Pemilik dalam bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini atau dengan menghubungi Pemilik. Pemilik boleh dibenarkan untuk menyimpan Data Peribadi untuk tempoh yang lebih lama apabila Pengguna telah memberikan persetujuan untuk pemprosesan sedemikian, selagi persetujuan tersebut tidak ditarik balik. Tambahan pula, Pemilik mungkin diwajibkan untuk menyimpan Data Peribadi untuk tempoh yang lebih lama apabila diperlukan untuk berbuat demikian untuk melaksanakan kewajipan undang-undang atau atas perintah pihak berkuasa.

Sebaik sahaja tempoh pengekalan tamat, Data Peribadi akan dipadamkan. Oleh itu, hak untuk mengakses, hak untuk memadam, hak untuk membetulkan dan hak untuk mudah alih data tidak boleh dikuatkuasakan selepas tamat tempoh pengekalan.

Tujuan pemprosesan

Data berkenaan Pengguna dikumpul untuk membolehkan Pemilik menyediakan Perkhidmatannya, serta untuk tujuan berikut: Menguruskan sokongan dan permintaan hubungan, Menghubungi Pengguna, Pendaftaran dan pengesahan, Pengoptimuman dan pengedaran trafik, Memaparkan kandungan daripada platform luaran, Analitis dan Mengurus kenalan dan menghantar mesej. Pengguna boleh mendapatkan maklumat terperinci lanjut tentang tujuan pemprosesan tersebut dan mengenai Data Peribadi khusus yang digunakan untuk setiap tujuan dalam bahagian masing-masing dokumen ini.

Maklumat terperinci tentang pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi dikumpul untuk tujuan berikut dan menggunakan perkhidmatan berikut:

Analitis

Perkhidmatan yang terkandung dalam bahagian ini membolehkan Pemilik memantau dan menganalisis trafik web dan boleh digunakan untuk menjejaki tingkah laku Pengguna.

Google Analitis (Google Inc.)

Google Analitis ialah perkhidmatan analisis web yang disediakan oleh Google Inc. (“Google”). Google menggunakan Data yang dikumpul untuk menjejak dan memeriksa penggunaan Aplikasi ini, untuk menyediakan laporan tentang aktivitinya dan berkongsinya dengan perkhidmatan Google yang lain.
Google boleh menggunakan Data yang dikumpul untuk mengkontekstualisasikan dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri. Data Peribadi yang dikumpul: Kuki dan Data Penggunaan. Tempat pemprosesan: AS – Dasar Privasi – Pilih Keluar.

Menghubungi Pengguna

Borang hubungan

Dengan mengisi borang hubungan dengan Data mereka, Pengguna membenarkan Aplikasi ini menggunakan butiran ini untuk membalas permintaan maklumat, petikan atau sebarang jenis permintaan lain seperti yang ditunjukkan oleh pengepala borang. Data Peribadi yang dikumpul: alamat e-mel, nama pertama dan nama keluarga.

Senarai mel atau surat berita

Dengan mendaftar pada senarai mel atau untuk surat berita, alamat e-mel Pengguna akan ditambahkan pada senarai kenalan mereka yang mungkin menerima mesej e-mel yang mengandungi maklumat yang bersifat komersial atau promosi mengenai Aplikasi ini. Alamat e-mel anda juga mungkin ditambahkan pada senarai ini sebagai hasil daripada mendaftar ke Aplikasi ini atau selepas membuat pembelian. Data Peribadi yang dikumpul: alamat e-mel.

Memaparkan kandungan daripada platform luaran

Perkhidmatan jenis ini membolehkan anda melihat kandungan yang dihoskan pada platform luaran terus dari halaman Aplikasi ini dan berinteraksi dengan mereka.
Perkhidmatan jenis ini mungkin masih mengumpul data trafik web untuk halaman tempat perkhidmatan dipasang, walaupun apabila Pengguna tidak menggunakannya.

Menguruskan kenalan dan menghantar mesej

Jenis perkhidmatan ini membolehkan anda menguruskan pangkalan data kenalan e-mel, kenalan telefon atau sebarang maklumat hubungan lain untuk berkomunikasi dengan Pengguna.
Perkhidmatan ini juga boleh mengumpul data mengenai tarikh dan masa apabila mesej itu dilihat oleh Pengguna, serta apabila Pengguna berinteraksi dengannya, seperti dengan mengklik pada pautan yang disertakan dalam mesej.

Menguruskan sokongan dan permintaan hubungan

Jenis perkhidmatan ini membenarkan Aplikasi ini mengurus sokongan dan permintaan hubungan yang diterima melalui e-mel atau melalui cara lain, seperti borang hubungan.
Data Peribadi yang diproses bergantung pada maklumat yang diberikan oleh Pengguna dalam mesej dan cara yang digunakan untuk komunikasi (cth alamat e-mel).

Pendaftaran terus (Permohonan ini)

Pengguna mendaftar dengan mengisi borang pendaftaran dan memberikan Data Peribadi terus kepada Aplikasi ini. Data Peribadi yang dikumpul: alamat e-mel, nama pengguna dan pelbagai jenis Data.

Pengoptimuman dan pengedaran trafik

Jenis perkhidmatan ini membolehkan Aplikasi ini mengedarkan kandungan mereka menggunakan pelayan yang terletak di seluruh negara yang berbeza dan untuk mengoptimumkan prestasi mereka.
Data Peribadi mana yang diproses bergantung pada ciri dan cara perkhidmatan ini dilaksanakan. Fungsi mereka adalah untuk menapis komunikasi antara Aplikasi ini dan pelayar Pengguna.
Memandangkan pengedaran sistem ini yang meluas, adalah sukar untuk menentukan lokasi yang mana kandungan yang mungkin mengandungi Pengguna Maklumat Peribadi dipindahkan.

Maklumat lanjut tentang Data Peribadi

Hak Pengguna

Pengguna boleh menggunakan hak tertentu berkenaan Data mereka yang diproses oleh Pemilik. Khususnya, Pengguna mempunyai hak untuk melakukan perkara berikut: Menarik balik persetujuan mereka pada bila-bila masa. Pengguna mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran di mana mereka telah memberikan kebenaran sebelum ini untuk pemprosesan Data Peribadi mereka. Bantah pemprosesan Data mereka. Pengguna mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data mereka jika pemprosesan dijalankan atas dasar undang-undang selain daripada persetujuan. Butiran lanjut disediakan dalam bahagian khusus di bawah. Akses Data mereka. Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui sama ada Data sedang diproses oleh Pemilik, mendapatkan pendedahan mengenai aspek tertentu pemprosesan dan mendapatkan salinan Data yang sedang diproses. Sahkan dan dapatkan pembetulan. Pengguna mempunyai hak untuk mengesahkan ketepatan Data mereka dan memintanya dikemas kini atau diperbetulkan. Hadkan pemprosesan Data mereka. Pengguna mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk menyekat pemprosesan Data mereka. Dalam kes ini, Pemilik tidak akan memproses Data mereka untuk sebarang tujuan selain daripada menyimpannya. Minta Data Peribadi mereka dipadamkan atau dialih keluar. Pengguna mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan pemadaman Data mereka daripada Pemilik. Terima Data mereka dan pindahkan kepada pengawal lain. Pengguna mempunyai hak untuk menerima Data mereka dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan, jika boleh secara teknikal, untuk menghantarnya kepada pengawal lain tanpa sebarang halangan. Peruntukan ini terpakai dengan syarat bahawa Data diproses dengan cara automatik dan pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan Pengguna, pada kontrak di mana Pengguna adalah sebahagian daripada atau atas kewajipan pra-kontraknya. Buat aduan. Pengguna mempunyai hak untuk membawa tuntutan kepada pihak berkuasa perlindungan data mereka yang kompeten.

Butiran tentang hak untuk membantah pemprosesan

Jika Data Peribadi diproses untuk kepentingan awam, dalam melaksanakan kuasa rasmi yang terletak pada Pemilik atau untuk tujuan kepentingan sah yang diusahakan oleh Pemilik, Pengguna boleh membantah pemprosesan sedemikian dengan memberikan alasan yang berkaitan dengan situasi khusus mereka kepada mewajarkan bantahan. Pengguna mesti tahu bahawa, walau bagaimanapun, sekiranya Data Peribadi mereka diproses untuk tujuan pemasaran langsung, mereka boleh membantah pemprosesan itu pada bila-bila masa tanpa memberikan sebarang justifikasi. Untuk mengetahui, sama ada Pemilik sedang memproses Data Peribadi untuk tujuan pemasaran langsung, Pengguna boleh merujuk kepada bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini.

Bagaimana untuk melaksanakan hak ini

Sebarang permintaan untuk melaksanakan hak Pengguna boleh diarahkan kepada Pemilik melalui butiran hubungan yang diberikan dalam dokumen ini. Permintaan ini boleh dilaksanakan secara percuma dan akan ditangani oleh Pemilik seawal mungkin dan sentiasa dalam masa satu bulan.

Dasar Kuki

Aplikasi ini menggunakan Cookies.

Maklumat tambahan tentang pengumpulan dan pemprosesan data

Tindakan undang-undang

Data Peribadi Pengguna boleh digunakan untuk tujuan undang-undang oleh Pemilik di Mahkamah atau dalam peringkat yang membawa kepada kemungkinan tindakan undang-undang yang timbul daripada penggunaan tidak wajar Aplikasi ini atau Perkhidmatan yang berkaitan.
Pengguna mengisytiharkan sedar bahawa Pemilik mungkin dikehendaki mendedahkan data peribadi atas permintaan pihak berkuasa awam.

Maklumat tambahan tentang Data Peribadi Pengguna

Sebagai tambahan kepada maklumat yang terkandung dalam dasar privasi ini, Aplikasi ini mungkin memberikan Pengguna maklumat tambahan dan kontekstual mengenai Perkhidmatan tertentu atau pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi atas permintaan.

Log sistem dan penyelenggaraan

Untuk tujuan operasi dan penyelenggaraan, Aplikasi ini dan mana-mana perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpul fail yang merekodkan interaksi dengan Aplikasi ini (Log sistem) menggunakan Data Peribadi lain (seperti Alamat IP) untuk tujuan ini.

Maklumat yang tidak terkandung dalam dasar ini

Butiran lanjut mengenai pengumpulan atau pemprosesan Data Peribadi boleh diminta daripada Pemilik pada bila-bila masa. Sila lihat maklumat hubungan pada permulaan dokumen ini.

Cara permintaan "Jangan Kesan" dikendalikan

Aplikasi ini tidak menyokong permintaan "Jangan Kesan".
Untuk menentukan sama ada mana-mana perkhidmatan pihak ketiga yang digunakannya memenuhi permintaan "Jangan Kesan", sila baca dasar privasi mereka.

Perubahan kepada dasar privasi ini

Pemilik berhak untuk membuat perubahan pada dasar privasi ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada Penggunanya di halaman ini dan mungkin dalam Aplikasi ini dan/atau – setakat yang boleh dilaksanakan secara teknikal dan undang-undang – menghantar notis kepada Pengguna melalui sebarang maklumat hubungan tersedia kepada Pemilik. Adalah amat disyorkan untuk menyemak halaman ini dengan kerap, merujuk kepada tarikh pengubahsuaian terakhir yang disenaraikan di bahagian bawah. Jika Pengguna membantah mana-mana perubahan kepada Polisi, Pengguna mesti berhenti menggunakan Aplikasi ini dan boleh meminta Pemilik mengalih keluar Data Peribadi. Melainkan dinyatakan sebaliknya, dasar privasi semasa itu terpakai kepada semua Data Peribadi yang Pemilik mempunyai tentang Pengguna.

Definisi dan rujukan undang-undang

Data Peribadi (atau Data)

Apa-apa maklumat yang secara langsung, tidak langsung, atau berkaitan dengan maklumat lain — termasuk nombor pengenalan peribadi — membenarkan pengenalan atau pengecaman orang asli.

Data Penggunaan

Maklumat yang dikumpul secara automatik melalui Aplikasi ini (atau perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan dalam Aplikasi ini), yang boleh termasuk: alamat IP atau nama domain komputer yang digunakan oleh Pengguna yang menggunakan Aplikasi ini, alamat URI (Uniform Resource Identifier), masa permintaan, kaedah yang digunakan untuk menyerahkan permintaan kepada pelayan, saiz fail yang diterima sebagai tindak balas, kod berangka yang menunjukkan status jawapan pelayan (hasil yang berjaya, ralat, dll.), negara asal, ciri penyemak imbas dan sistem pengendalian yang digunakan oleh Pengguna, pelbagai butiran masa setiap lawatan (cth, masa yang dihabiskan pada setiap halaman dalam Aplikasi) dan butiran tentang laluan yang diikuti dalam Aplikasi dengan rujukan khas kepada urutan halaman yang dilawati dan parameter lain tentang sistem pengendalian peranti dan/atau persekitaran IT Pengguna.

pengguna

Individu yang menggunakan Aplikasi ini yang, melainkan dinyatakan sebaliknya, bertepatan dengan Subjek Data.

Subjek Data

Orang sebenar yang dirujuk oleh Data Peribadi.

Pemproses Data (atau Penyelia Data)

Orang asli atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang memproses Data Peribadi bagi pihak Pengawal, seperti yang diterangkan dalam dasar privasi ini.

Pengawal Data (atau Pemilik)

Orang asli atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, secara bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadi, termasuk langkah keselamatan berkenaan pengendalian dan penggunaan Aplikasi ini. Pengawal Data, melainkan dinyatakan sebaliknya, adalah Pemilik Aplikasi ini.

Permohonan ini

Cara Data Peribadi Pengguna dikumpul dan diproses.

Perkhidmatan

Perkhidmatan yang disediakan oleh Aplikasi ini seperti yang diterangkan dalam syarat relatif (jika ada) dan di tapak/aplikasi ini.

Kesatuan Eropah (atau EU)

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua rujukan yang dibuat dalam dokumen ini kepada Kesatuan Eropah termasuk semua negara anggota semasa Kesatuan Eropah dan Kawasan Ekonomi Eropah.

biskut

Set kecil data yang disimpan dalam peranti Pengguna.

Maklumat undang-undang

Kenyataan privasi ini telah disediakan berdasarkan peruntukan berbilang undang-undang, termasuk Seni. 13/14 Peraturan (EU) 2016/679 (Peraturan Perlindungan Data Umum). Dasar privasi ini berkaitan semata-mata dengan Aplikasi ini, jika tidak dinyatakan sebaliknya dalam dokumen ini.

Kemas kini terakhir: 9 Mei 2018